top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. TOEPASSELIJKHEID

 

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Paaldans-Academy Rotterdam

 2. Met de online inschrijving en/of betaling voor een les, rittenkaart, abonnement of een workshop gaat de klant akkoord met de Algemene Voorwaarden van Paaldans-Academy Rotterdam.

 3. Paaldans-Academy Rotterdam kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website. Paaldans-Academy Rotterdam zal eventuele wijzigingen van de Algemene Voorwaarden vooraf per e-mail aankondigen.

 

 1. ALGEMEEN

 

 1. Bij het niet nakomen van de Algemene Voorwaarden kan Paaldans-Academy Rotterdam weigeren diensten te leveren aan de klant.

 

 

 1. PERSOONSGEGEVENS

 

 1. Online inschrijfformulieren dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

 2. Paaldans-Academy Rotterdam verzamelt persoonsgegevens van klanten voor het bijhouden van haar ledenbestand en zal deze strikt vertrouwelijk in behandeling nemen.

 3. Paaldans-Academy Rotterdam gebruikt de persoonsgegevens ook om klanten op de hoogte te brengen van activiteiten rondom Paaldans-Academy Rotterdam. Indien dit niet gewenst is kan de klant zich hiervoor afmelden via info@paaldans-academy.net .

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

 

 1. Deelname aan de les bij Paaldans-Academy Rotterdam is geheel op eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. Paaldans-Academy Rotterdam is niet aansprakelijk voor letsel, verlies of schade als gevolg van het volgen van een les. Dit geldt tevens voor de open trainingen. Eventueel meegebrachte kinderen zijn geheel voor risico van de verantwoordelijke ouder en/of begeleider.

 2. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Paaldans-Academy Rotterdam en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie door toedoen van een klant zullen te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker.

 

 

 1. LESSEN EN LIDMAATSCHAP

 

 1. De klant kan lessen volgen op basis van een losse les, een rittenkaart of een lidmaatschap.

 2. De klant kan zich tot 30 minuten voor aanvang van een les uitsluitend online inschrijven. Telefonisch of bij de receptie inschrijven is geen mogelijkheid.

 3. De klant is officieel ingeschreven voor de les op het moment dat Paaldans-Academy Rotterdam het verschuldigde lesgeld heeft ontvangen.

 4. Annuleren van een inschrijving voor de les kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de les. Wanneer de klant binnen de 24 uur voor aanvang van de les annuleert, wordt dit gezien als “late cancel” is restitutie van het lesgeld niet mogelijk en word de ‘’late cancel’’ als deelname gezien.

 5. Voor zowel de losse lessen, rittenkaarten als lidmaatschappen geldt dat deze persoonsgebonden zijn en niet overdraagbaar.

 6. Bij het aanschaffen van een lidmaatschap wordt er 20 euro administratie kosten in rekening gebracht.

 7. Na het afsluiten van een lidmaatschap ontvangt de klant een persoonsgebonden ledenkaart. Hier wordt €10,- borg voor in rekening gebracht en dient contant te worden voldaan aan de balie. Bij verlies van de kaart dient de klant opnieuw €10,- te betalen, dan ontvangt hij/zij een nieuwe kaart. Wanneer de klant weggaat bij Paaldans-Academy Rotterdam wordt dit bedrag contant geretourneerd aan de balie nádat de ledenkaart weer in het bezit is van Paaldans-Academy Rotterdam.

 8. De periodieke lidmaatschapsbijdrage is steeds per vooruitbetaling verschuldigd. Indien er niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer de toegang tot de lessen worden ontzegd. Het lidmaatschapsgeld wordt d.m.v. de door de deelnemer gegeven machtiging middels periodieke automatisch incasso geïnd.

 9. Ingangsdatum van het lidmaatschap is altijd op de 1e van de maand. Mocht de klant op een andere dag lid worden dan de 1e, dan wordt het verschil verrekend en de dagen opgeteld bij de oorspronkelijke duur van het afgesloten abonnement. De eerste betaling inclusief de administratie kosten van 20 euro (voor een gedeelte of de gehele maand) zal via IDEAL of PAYPAL worden voldaan, opvolgende betalingen via automatische incasso.

 10. Alle lidmaatschapsvormen hebben een minimale contracttermijn van 3 maanden en zijn binnen de contracttermijn niet opzegbaar, het lidmaatschapsgeld dient in die periode te worden doorbetaald.

 11. Alle lidmaatschapsvormen kunnen door de klant tussentijds geüpgraded worden voor een minimale periode van 2 maanden. Hierbij blijft de einddatum van het betreffende lidmaatschap ongewijzigd. Downgraden naar het oorspronkelijke lidmaatschap is mogelijk na de hierboven genoemde periode van minimaal 2 maanden.

 12. Het lidmaatschap loopt automatic af na de betreffende contractperiode van respectievelijk 3, 6 of 12 maanden.

 13. Paaldans-Academy Rotterdam zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan, maar behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren als gevolg van overmacht. Paaldans-Academy Rotterdam zal vóór aanvang van les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. De te vervallen les kan worden ingehaald op ander lesuur diezelfde week. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

 

 

 

 

 1. PRIJZEN, BETALING EN PRIJSWIJZIGINGEN

 

 1. Na inschrijving voor een les is de klant verplicht het verschuldigde lesgeld te betalen vóór aanvang van de eerste les. Dit vindt plaats d.m.v. het online betalingssysteem, waarbij men de keuze heeft uit iDEAL of PAYPAL. Bij het afsluiten van een lidmaatschap vindt de betaling na de 1e online betaling plaats via automatisch incasso, waar de klant toestemming voor geeft bij het invullen van het online inschrijfformulier.

 2. Na online inschrijving voor een lidmaatschap en het akkoord gaan van de Algemene Voorwaarden geeft de klant daarmee toestemming om doorlopend een bedrag van zijn/haar rekening af te laten schrijven. De klant kiest hierbij voor een contractperiode, respectievelijk 3, 6 of 12 maanden en is tussentijds niet opzegbaar.

 3. Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Paaldans-Academy Rotterdam het recht om de klant dienst te weigeren en indien noodzakelijk, een incassobureau in te schakelen.

 4. Paaldans-Academy Rotterdam behoudt zich het recht om prijzen te wijzigen. Lopende lidmaatschappen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Prijswijzigingen worden aangekondigd op de website en/of per e-mail.

 5. De klant dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. De mogelijkheid bestaat om het incassobedrag binnen 56 kalenderdagen terug te boeken. Bij een niet terechte terugboeking, bijv. vanwege een contractverplichting, wordt er door Paaldans-Academy Rotterdam € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

 

 1. VERZUIM EN VAKANTIES

 

 1. Paaldans-Academy Rotterdam behoudt zich het recht gesloten te zijn op officiële feestdagen en mogelijk in vakanties een beperkt lesrooster te hanteren, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van lidmaatschapskosten of teruggave. Dit zal vroegtijdig kenbaar worden gemaakt op website en/of via e-mail.

 2. Bij langdurige ziekte c.q. blessure of zwangerschap kan de klant op vertoon van een medische verklaring en in overleg met Paaldans-Academy Rotterdam het lidmaatschap of de rittenkaart tijdelijk deactiveren.

 3. De klant heeft het recht het lidmaatschap tijdens de geldigheidsduur te laten stopzetten i.v.m. vakantie. Stopzetten kan uitsluitend bij een lidmaatschap van 12 maanden, voor een aaneensluitende periode van 4 weken. Een verzoek hiervoor moet minimaal twee weken van tevoren per e-mail worden ingediend. Bij een lidmaatschap van 3 of 6 maanden is stopzetten niet mogelijk.

 

 1. WORKSHOPS EN CURSUSSEN

 

 1. De klant kan deelnemen aan een geplande workshop of cursus door zich vooraf aan te melden bij Paaldans-Academy Rotterdam en het verschuldigde bedrag te betalen. Inschrijving voor een workshop kan uitsluitend per e-mail.

 2. Annuleren van een inschrijving voor een workshop of cursus kan kosteloos tot één week voor aanvang, per e-mail of aan de balie in de studio.

 3. Indien de klant zijn/haar inschrijving binnen 7 dagen voor de geplande workshop annuleert, vindt geen restitutie plaats.

Paaldans-academy Rotterdam – Schieweg 90C – 3038BB Rotterdam
Tel: 06 518 13 509 E-mail: info@paaldans-academy.net web: www.paaldans-academy.net
KVK 56498543 BTW NL001791614B51

png tif rond met logo grootMET CHADUW.PN
logolichtdonkerfoto.png
bottom of page